Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911

Những tiện tích mang lại của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử - sử dụng ứng dụng VNeID

Ngày 28/03/2024 09:30:00

Những tiện tích mang lại của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử - sử dụng ứng dụng VNeID

Những tiện tích mang lại của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử - sử dụng ứng dụng VNeID phục vụ người dân và doanh nghiệp, cụ thể như sau:
 (1) 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1: (1) Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Đăng nhập (SSO) và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến; (3) Thực hiện thông báo lưu trú; (4) Phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự; (5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chíp; Thông báo Chúc mừng sinh nhật; (6) Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNeID; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh; (8) Đổi số điện thoại trực tuyến; (9) Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập.
 (2) 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2 bao gồm 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1 và các tiện tích: (1) Thông tin cư trú (Hộ khẩu online); (2) Tích hợp thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chíp mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; (3)Tích hợp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe; (5) Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế; (6) Tích hợp thông tin lịch sử khám bệnh (Sổ sức khỏe điện tử); (7) Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh. 
Người dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử, chưa cài đặt ứng dụng VNeID nhanh chóng đến Công an huyện để được thu nhận hồ sơ, cài đặt ứng dụng VNeID./. 
z5291753834435_362e4f2237aa10f9c89c4727e9cdd2e3.jpg
           Nguồn tin: Lê Nga

Những tiện tích mang lại của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử - sử dụng ứng dụng VNeID

Đăng lúc: 28/03/2024 09:30:00 (GMT+7)

Những tiện tích mang lại của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử - sử dụng ứng dụng VNeID

Những tiện tích mang lại của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử - sử dụng ứng dụng VNeID phục vụ người dân và doanh nghiệp, cụ thể như sau:
 (1) 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1: (1) Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2) Đăng nhập (SSO) và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến; (3) Thực hiện thông báo lưu trú; (4) Phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự; (5) Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ Căn cước công dân gắn chíp; Thông báo Chúc mừng sinh nhật; (6) Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm; (7) Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNeID; thông qua mã QR căn cước; thông qua mã QR định danh; (8) Đổi số điện thoại trực tuyến; (9) Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập.
 (2) 16 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 2 bao gồm 09 dịch vụ, tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức 1 và các tiện tích: (1) Thông tin cư trú (Hộ khẩu online); (2) Tích hợp thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chíp mới nhất và lịch sử thông tin thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; (3)Tích hợp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (4) Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe; (5) Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế; (6) Tích hợp thông tin lịch sử khám bệnh (Sổ sức khỏe điện tử); (7) Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh. 
Người dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử, chưa cài đặt ứng dụng VNeID nhanh chóng đến Công an huyện để được thu nhận hồ sơ, cài đặt ứng dụng VNeID./. 
z5291753834435_362e4f2237aa10f9c89c4727e9cdd2e3.jpg
           Nguồn tin: Lê Nga
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC