Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911

Cụm số 3 giao ban Xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 27/09/2023 15:10:00

Cụm số 3 giao ban Xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Sáng 27/9/2023, Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) cụm số 3 tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm, đánh giá tình hình XDCS&THQCDC; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3 chủ trì. 
z4731270471162_6979a0cef6efefe0307a1fef700de9d0.jpg
Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy,
Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3; Khai mạc hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các xã cụm số 3 trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới, các xã trong cụm số 3 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, với mục tiêu thực hiện chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ.
z4731520122406_ede728cd751d3a94b117f0560584abc0.jpg

Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3 cũng đề nghị, các xã cụm số 3 tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Cải thiện môi trường, thu hút đầu tư; giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, phấn đấu xây dựng cụm số 3, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN, cùng với huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.  

z4731519554519_4b2cab9281bf166e42da218048cfce4b.jpg
z4731520120557_4ffea1db288a98e20d2a6b3e541bd768.jpg
z4731270483385_8c12e50ede3099a5209c1f2cf07ccb49.jpg
  
Nguồn tin: Lê Nga 


Cụm số 3 giao ban Xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 27/09/2023 15:10:00 (GMT+7)

Cụm số 3 giao ban Xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Sáng 27/9/2023, Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và Thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) cụm số 3 tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm, đánh giá tình hình XDCS&THQCDC; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3 chủ trì. 
z4731270471162_6979a0cef6efefe0307a1fef700de9d0.jpg
Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy,
Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3; Khai mạc hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các xã cụm số 3 trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới, các xã trong cụm số 3 tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, với mục tiêu thực hiện chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ.
z4731520122406_ede728cd751d3a94b117f0560584abc0.jpg

Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, Cụm Trưởng XDCS và THQCDC cụm số 3 cũng đề nghị, các xã cụm số 3 tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Cải thiện môi trường, thu hút đầu tư; giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, phấn đấu xây dựng cụm số 3, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN, cùng với huyện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.  

z4731519554519_4b2cab9281bf166e42da218048cfce4b.jpg
z4731520120557_4ffea1db288a98e20d2a6b3e541bd768.jpg
z4731270483385_8c12e50ede3099a5209c1f2cf07ccb49.jpg
  
Nguồn tin: Lê Nga 


công khai TTHC