Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911

Tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an cho thanh niên xã Thạch Lập tham gia nhập ngũ năm 2024.

Ngày 13/10/2023 11:33:00

Tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an cho thanh niên xã Thạch Lập tham gia nhập ngũ năm 2024.

 Ngày 13/10/2023, tại Trạm y tế xã Thạch Lập, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an cho thanh niên xã Thạch Lập.
z4783853881006_394157e299f622570cdd6dedd337e424.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 4908/KH-HĐNVQS ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Căn cứ Công văn số 2254/CAT-PX01 ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng Kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an.
             Nhằm tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo các quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Thông tư 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 qui định khám sức khỏe tuyển chọn Công an nhân dân. Bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ năm 2024
z4783853897388_662459edc5f7d5443430dd3233fc821a.jpg
.
- Tuyệt đối không để thanh niên không bảo đảm sức khỏe vào trong quân đội, công an; không để số thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe nhưng trốn tránh không tham gia nghĩa vụ quân sự, công an.
- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tập huấn thống nhất về chuyên môn cho các thành viên, chấp hành nghiêm hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.
Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có trình độ từ lớp 08 trở lên. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo đến hết 27 tuổi, tham gia sơ tuyển ở cấp xã, được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn tuyển chọn để khám tuyển sức khỏe ở huyện.
z4783853914083_261987b80d558f3d5138a33710861d56.jpg
z4783809469721_420973509d0997c00dab2c080baa6eec.jpg
z4783809466805_f7525e74586915b081d0fa8625324e6f.jpg
z4783809449776_a6615e9b9b8b879191d29a869f74dfae.jpg
z4783809440739_5a827b7a00940b97689aa7327059ea34.jpg
z4783853909326_1f6e2b53add886ba09f8f9f4d00f80e1.jpg
Ngồn tin: Lê Nga

Tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an cho thanh niên xã Thạch Lập tham gia nhập ngũ năm 2024.

Đăng lúc: 13/10/2023 11:33:00 (GMT+7)

Tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an cho thanh niên xã Thạch Lập tham gia nhập ngũ năm 2024.

 Ngày 13/10/2023, tại Trạm y tế xã Thạch Lập, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an cho thanh niên xã Thạch Lập.
z4783853881006_394157e299f622570cdd6dedd337e424.jpg
Căn cứ Kế hoạch số 4908/KH-HĐNVQS ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Căn cứ Công văn số 2254/CAT-PX01 ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng Kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, công an.
             Nhằm tuyển chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo các quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Thông tư 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 qui định khám sức khỏe tuyển chọn Công an nhân dân. Bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ năm 2024
z4783853897388_662459edc5f7d5443430dd3233fc821a.jpg
.
- Tuyệt đối không để thanh niên không bảo đảm sức khỏe vào trong quân đội, công an; không để số thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe nhưng trốn tránh không tham gia nghĩa vụ quân sự, công an.
- Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tập huấn thống nhất về chuyên môn cho các thành viên, chấp hành nghiêm hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.
Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có trình độ từ lớp 08 trở lên. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo đến hết 27 tuổi, tham gia sơ tuyển ở cấp xã, được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn tuyển chọn để khám tuyển sức khỏe ở huyện.
z4783853914083_261987b80d558f3d5138a33710861d56.jpg
z4783809469721_420973509d0997c00dab2c080baa6eec.jpg
z4783809466805_f7525e74586915b081d0fa8625324e6f.jpg
z4783809449776_a6615e9b9b8b879191d29a869f74dfae.jpg
z4783809440739_5a827b7a00940b97689aa7327059ea34.jpg
z4783853909326_1f6e2b53add886ba09f8f9f4d00f80e1.jpg
Ngồn tin: Lê Nga

công khai TTHC