Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THẠCH LẬP

Ngày 10/10/2023 21:09:00

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THẠCH LẬP

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THẠCH LẬP

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại cá nhân

Địa chỉ email

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

1

Phạm Hữu Tài

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

0387732872

phamhuutai1965@gmail.com

2

Lê Phúc Hành

Phó BT TTr ĐU

0981423199

Lehanh050568@gmail.com

3

Lê Bình Định

P.Chủ tịch HĐND

0968143909

lebinhdinh186@gmail.com

4

Phạm Văn Huy

Chủ tịch UBND

0978430070

longnhat36@gmail.com

5

Bùi Văn Thắng

P.Chủ tịch UBND

0328839268

buivanthang@gmail.com

6

Lê Thị Vân

P.Chủ tịch UBND

0837545882

levan82ts@gmail.com

7

Phạm Xuân Lý

Chủ tịch MTTQ

0379070004

cuongdoan0309@gmail.com

8

Triệu Kim Bình

Bí thư Đoàn TN

0334070636

doanxathachlap.ngoclac@gmail.com

9

Pham Văn Hưng

Chủ tịch Hội ND

0328583686

phamvanhung09121983@gmail.com

10

Trương Thị Dung

Chủ tịch Hội PN

0968583489

truongdungpntl@gmail.com

11

Phạm Văn Thế

Chủ tịch Hội CCB

0337282965

phamtrongthe102@gmail.com

12

Lê Văn Phương

CHT Quân sự

0392881696

levanphuong1983xd@gmail.com

13

Lê Thị Nga

Văn phòng - TK

0948750502

Lethinga.vp2412@gmail.com

14

Lê Thu Trang

Văn hóa - XH

0975594288

lethutrang.vhcs@gmail.com

15

Bùi Thị Lệ

Văn hóa - XH

0346280889

levananlevanan1968@gmail.com

16

Trương Công Ngọc

ĐC-NN-XD&MT

0977595265

ngocdiachinh.NL@gmail.com

17

Vũ Bá Ly

ĐC-NN-XD&MT

0982477618

vulydu@gmail.com

18

Đào Thu Cúc

Tài chính - KT

0984101187

daothucuc1802@gmail.com

19

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tư pháp - HT

0353815506

ngtuantp@gmail.com

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THẠCH LẬP

Đăng lúc: 10/10/2023 21:09:00 (GMT+7)

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THẠCH LẬP

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ THẠCH LẬP

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại cá nhân

Địa chỉ email

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

1

Phạm Hữu Tài

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

0387732872

phamhuutai1965@gmail.com

2

Lê Phúc Hành

Phó BT TTr ĐU

0981423199

Lehanh050568@gmail.com

3

Lê Bình Định

P.Chủ tịch HĐND

0968143909

lebinhdinh186@gmail.com

4

Phạm Văn Huy

Chủ tịch UBND

0978430070

longnhat36@gmail.com

5

Bùi Văn Thắng

P.Chủ tịch UBND

0328839268

buivanthang@gmail.com

6

Lê Thị Vân

P.Chủ tịch UBND

0837545882

levan82ts@gmail.com

7

Phạm Xuân Lý

Chủ tịch MTTQ

0379070004

cuongdoan0309@gmail.com

8

Triệu Kim Bình

Bí thư Đoàn TN

0334070636

doanxathachlap.ngoclac@gmail.com

9

Pham Văn Hưng

Chủ tịch Hội ND

0328583686

phamvanhung09121983@gmail.com

10

Trương Thị Dung

Chủ tịch Hội PN

0968583489

truongdungpntl@gmail.com

11

Phạm Văn Thế

Chủ tịch Hội CCB

0337282965

phamtrongthe102@gmail.com

12

Lê Văn Phương

CHT Quân sự

0392881696

levanphuong1983xd@gmail.com

13

Lê Thị Nga

Văn phòng - TK

0948750502

Lethinga.vp2412@gmail.com

14

Lê Thu Trang

Văn hóa - XH

0975594288

lethutrang.vhcs@gmail.com

15

Bùi Thị Lệ

Văn hóa - XH

0346280889

levananlevanan1968@gmail.com

16

Trương Công Ngọc

ĐC-NN-XD&MT

0977595265

ngocdiachinh.NL@gmail.com

17

Vũ Bá Ly

ĐC-NN-XD&MT

0982477618

vulydu@gmail.com

18

Đào Thu Cúc

Tài chính - KT

0984101187

daothucuc1802@gmail.com

19

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tư pháp - HT

0353815506

ngtuantp@gmail.com

 

 

công khai TTHC