Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911

Thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của xã

Ngày 26/04/2021 10:00:00

 
A. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Về phát triển kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 13,35%, vượt chỉ tiêu Đại hội (0,55%) Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (Theo giá so sánh năm 2010) đạt 247 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 46 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (16 triệu đồng) gấp 1,5 lần so với năm 2015.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, Tỷ trọng ngành Nông - Lâm - Thủy sản từ 63,5% năm 2015 xuống còn 43% năm 2020; Ngành công nghiệp - Xây dựng tăng từ 12,4% lên 24,4%; Dịch vụ - thương mại từ 18,1% lên 33,3%. Tổng giá trị sản xuất năm đến 2020 đạt 247 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng so với năm 2015 vượt 72,8% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội.
1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.
Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5.9%. Giá trị sản xuất năm 2020 (Theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 121 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015.
Chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại, liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Năm 2015 xã chỉ có 3 gia trại và chưa có trang trại, đến năm 2020 xã đã hình thành được 1 trang trại và 10 gia trại hoạt động ổn định và phát triển. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trông Nông nghiệp năm 2020 chiếm 32,4%, tăng 4% so với năm 2015. Tổng đàn trâu, bò 1.051 con, tăng 26 con so với năm 2015, sản lượng thịt hơi ước đạt 210 tấn, tổng đàn lợn 884 con, giảm 2.116 con so với năm 2015, sản lượng thịt hơi ước đạt 155 tấn; tổng đàn gia cầm là 41.087 con tăng 5.120 con so với năm 2015.
Lâm nghiệp phát triển toàn diện cả về bảo vệ, trồng và chăm sóc diện tích rừng hiện có, giai đoạn từ 2016 - 2020 đã trồng mới được 36,5 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng hàng năm đạt 28%, đạt 100% so với nghị quyết Đại hội.
1.2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng
Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt là 4,6%, vượt 1,8% so với nghị quyết đề ra; giá trị đạt là 142,1 tỷ đồng, tăng 52,3 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết Đại hội và tăng 49,5 tỷ đồng so với năm 2015. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên địa bàn xã tăng trưởng mạnh, cụ thể năm 2015: 39 cơ sở, đến năm 2020, 61 cơ sở sản xuất một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp chủ lực như: Đồ gỗ gia dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng, vv….
1.3 Về phát triển dịch vụ - Thương mại
Dịch vụ - Thương mại luôn được duy trì nhiều loại hình và có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 28%, đến năm 2020 giá trị đạt 199 tỷ đồng, tăng 66,7 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết Đại hội. Hạ tầng thương mại phát triển mạnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu giao thương hàng hóa của nhân dân. Trung bình mỗi năm giai đoạn 2016 - 2020 có hơn 3.042 lao động thường xuyên làm công hưởng lương, mang lại thu nhập gần 96,8 tỷ đồng.
1.4. Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và huy động vốn đầu tư phát triển
Đến năm 2020 xã có 02 doanh nghiệp (tăng 01 doanh nghiệp so với năm 2015, đạt 100% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội), thành lập được 01 HTX dịch vụ nông nghiệp đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 72 tỷ đồng, đạt 189,4% kế hoạch nghị quyết đề ra, tăng 82% so với giai đoạn 2011 - 2015. Công tác quản lý nguồn ngân sách nhà nước được tăng cường, tiến độ, chất lượng công trình được đảm bảo; thanh quyết toán được thực hiện theo đúng pháp luật; Tỷ lệ đường giao thông (Không tính đường quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện) được cứng hóa đạt 80%.
1.5. Về tài chính, tín dụng
Tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 5,7 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách tại địa bàn là 1 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm từ 5-6% so với kế hoạch huyện giao; thu ngân sách năm 2020 ước đạt 6,7 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2015; công tác quản lý thu - chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hàng năm thực hiện tiết kiệm chi từ 8-10%.
Quản lý tốt vốn tín dụng ngân hàng, nhân dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích có hiệu quả. Tổng dư nợ 50,3 tỷ đồng/1.139 hộ vay. Trong đó vốn vay ngân hàng NN&PTNT là 25,6 tỷ đồng/381 hộ vay, vốn vay ngân hàng CSXH là 16,6 tỷ đồng/590 hộ vay, vốn vay quỹ tín dụng thống nhất là 8,1 tỷ đồng/168 hộ vay.
1.6. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường
Công tác quản lý đất đai được thực hiện đúng quy định của pháp luật, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; lập hồ sơ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo đúng quy định, đến nay đã cấp được 99 % giấy chứng nhận QSDĐ ở lần đầu, 100% giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau đổi điền dồn thửa
2. Chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của xã
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thạch Lập luôn đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các ngành; Huy động vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện trong 5 năm qua đã xây dựng được 24,5 km đường bê tông xi măng; 5,5 km đường nhựa 6,5 km đường cấp phối, xây mới 01 bếp nấu đa năng trường mầm non; 02 cầu tràn và 03 ao hồ; Năm 2015 xã đạt 9/19 tiêu chí và chưa có thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đến tháng 12 năm 2019 xã đạt 15/19 tiêu chí và 5/8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Các phong trào về phát triển kinh tế của Huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả, các thôn đã chỉnh trang khuôn viên được 8/8 thôn, 04 khuôn viên nhà trường, trạm y tế; Xây dựng được 01 cổng làng và 09 cổng chào và 7,5 km đường điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng được 01 trang trại và 10 gia trại.
Tổng vốn huy động trong giai đoạn 2016-2020 trên 90,1 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp và xây dựng chỉnh tranh khuôn viên hộ gia đinh là 80,1 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ, vốn doanh nghiệp 10 tỷ đồng.
3. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên
3.1. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
Phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư luôn thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 70 - 75%; Đến năm 2020 có 8 thôn và 4 cơ quan được công nhận thôn, cơ quan văn hóa, có 08 đội bóng chuyền nam, nữ, 02 đội bóng chuyền hơi và 01 câu lạc bộ cầu lông.
Tỷ lệ người dân được tiếp cận với các dịch vụ internet, dịch vụ truyền hình ngày càng tăng lên, có 100% người dân được xem truyền hình, nghe đài truyền thanh xã, có 1.972 thuê bao điện thoại đăng ký truy cập được internet, toàn xã có 208 thuê bao internet cáp quang cố định và thuê bao truyền hình để người dân cập nhật các tiến bộ khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào các lĩnh vực đời sống.
3.2. Giáo dục - đào tạo
Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, thực hiện đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm xây dựng, chỉnh trang cơ sở trường lớp học, Xây dựng Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xây dựng trường Mầm non đạt cận chuẩn quốc gia vào năm 2020; Tỷ lệ học sinh giỏi của 03 trường qua từng năm được nâng lên, số lượng con em của xã thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hằng năm tăng cao. Năm 2016-2020 có 03 học sinh giỏi cấp tỉnh, 145 em giỏi cấp huyện, 536 em giỏi cấp trường, có 21 em thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng. và 30 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh; Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, hàng năm được xếp loại tốt, hoạt động khuyến học khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập ngày càng được quan tâm và đạt được kết quả khá.
3.3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm và có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh tại trạm y tế luôn được đảm bảo, đội ngũ y tá thôn tiếp tục phát huy hiệu quả, trình độ y bác sỹ tiếp tục được nâng lên; Giữ vững xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong nhiệm kỳ đạt 96,2% vượt 11,2% so với nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 16,3% năm 2016 đến năm 2020 giảm xuống còn 14%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 0,9%;
3.4. Lao động, việc làm và an sinh xã hội
Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động hằng năm luôn được quan tâm tổ chức thực hiện, giai đoạn 2016-2020 đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 640 lao động, vượt mục tiêu nghị quyết đại hôi (130 lao động), trong đó có 45 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bình quân 9 lao động/năm, vượt mục tiêu Đại hội (3 lao động/năm); Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động chiếm 59% trong tổng số lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 41,3%.
Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,04% (năm 2015) xuống còn 4,55% năm 2020 (giảm 21,49% tương đương 198 hộ) vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội (65%).
3.5. Hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất
Thường xuyên quan tâm, thực hiện nhiệm vụ về chuyển giao KHKT trong sản xuất, chăn nuôi và ngành nghề nông thôn cho nhân dân, trong nhiệm kỳ đã mở được 21 lớp tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi với 2.568 lượt người tham gia.
4. Về quốc phòng - An ninh
4.1. Quốc phòng
Trong 5 năm qua đã tổ chức huấn luyện cho đối tượng dân quân được 15 đợt, cho 1.775 đồng chí dân quân năm thứ nhất, năm thứ hai và dân quân tại chổ, kết quả 100 đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá và giỏi, tiễn đưa 33 thanh niên lên đường nhập ngũ, và đón nhận 26 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, ký giấy xác nhận giới thiệu học nghề cho 21 chiến sỹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
4.2. An ninh
Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để sảy ra bị động, bất ngờ, không có điểm nóng; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được tăng cường, các loại tệ nạn xã hội được ngăn chặn đẩy lùi kịp thời; phong trào toàn toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được thực hiện đạt hiệu quả, tai nạn giao thông được kiềm chế, tiếp tục thực hiện tốt Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
4.3 Công tác tư pháp, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong nhiệm kỳ, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, cán bộ tiếp dân đã tiếp 165 lượt công dân và tiếp nhận 26 đơn thư của công dân, các đơn thư được giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân, giai đoạn 2016-2020 được 8 lớp cho 310 lượt người tham gia. Hoạt động của các tổ hòa giải ở các thôn đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Trong nhiệm kỳ xã đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


 

 

 
A. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Về phát triển kinh tế.
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 13,35%, vượt chỉ tiêu Đại hội (0,55%) Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (Theo giá so sánh năm 2010) đạt 247 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 46 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (16 triệu đồng) gấp 1,5 lần so với năm 2015.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, Tỷ trọng ngành Nông - Lâm - Thủy sản từ 63,5% năm 2015 xuống còn 43% năm 2020; Ngành công nghiệp - Xây dựng tăng từ 12,4% lên 24,4%; Dịch vụ - thương mại từ 18,1% lên 33,3%. Tổng giá trị sản xuất năm đến 2020 đạt 247 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng so với năm 2015 vượt 72,8% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội.
1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.
Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5.9%. Giá trị sản xuất năm 2020 (Theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 121 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015.
Chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung gia trại, trang trại, liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Năm 2015 xã chỉ có 3 gia trại và chưa có trang trại, đến năm 2020 xã đã hình thành được 1 trang trại và 10 gia trại hoạt động ổn định và phát triển. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trông Nông nghiệp năm 2020 chiếm 32,4%, tăng 4% so với năm 2015. Tổng đàn trâu, bò 1.051 con, tăng 26 con so với năm 2015, sản lượng thịt hơi ước đạt 210 tấn, tổng đàn lợn 884 con, giảm 2.116 con so với năm 2015, sản lượng thịt hơi ước đạt 155 tấn; tổng đàn gia cầm là 41.087 con tăng 5.120 con so với năm 2015.
Lâm nghiệp phát triển toàn diện cả về bảo vệ, trồng và chăm sóc diện tích rừng hiện có, giai đoạn từ 2016 - 2020 đã trồng mới được 36,5 ha rừng tập trung, tỷ lệ che phủ rừng hàng năm đạt 28%, đạt 100% so với nghị quyết Đại hội.
1.2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng
Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt là 4,6%, vượt 1,8% so với nghị quyết đề ra; giá trị đạt là 142,1 tỷ đồng, tăng 52,3 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết Đại hội và tăng 49,5 tỷ đồng so với năm 2015. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên địa bàn xã tăng trưởng mạnh, cụ thể năm 2015: 39 cơ sở, đến năm 2020, 61 cơ sở sản xuất một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp chủ lực như: Đồ gỗ gia dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng, vv….
1.3 Về phát triển dịch vụ - Thương mại
Dịch vụ - Thương mại luôn được duy trì nhiều loại hình và có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 28%, đến năm 2020 giá trị đạt 199 tỷ đồng, tăng 66,7 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết Đại hội. Hạ tầng thương mại phát triển mạnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu giao thương hàng hóa của nhân dân. Trung bình mỗi năm giai đoạn 2016 - 2020 có hơn 3.042 lao động thường xuyên làm công hưởng lương, mang lại thu nhập gần 96,8 tỷ đồng.
1.4. Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và huy động vốn đầu tư phát triển
Đến năm 2020 xã có 02 doanh nghiệp (tăng 01 doanh nghiệp so với năm 2015, đạt 100% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội), thành lập được 01 HTX dịch vụ nông nghiệp đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 72 tỷ đồng, đạt 189,4% kế hoạch nghị quyết đề ra, tăng 82% so với giai đoạn 2011 - 2015. Công tác quản lý nguồn ngân sách nhà nước được tăng cường, tiến độ, chất lượng công trình được đảm bảo; thanh quyết toán được thực hiện theo đúng pháp luật; Tỷ lệ đường giao thông (Không tính đường quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện) được cứng hóa đạt 80%.
1.5. Về tài chính, tín dụng
Tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 5,7 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách tại địa bàn là 1 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm từ 5-6% so với kế hoạch huyện giao; thu ngân sách năm 2020 ước đạt 6,7 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2015; công tác quản lý thu - chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hàng năm thực hiện tiết kiệm chi từ 8-10%.
Quản lý tốt vốn tín dụng ngân hàng, nhân dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích có hiệu quả. Tổng dư nợ 50,3 tỷ đồng/1.139 hộ vay. Trong đó vốn vay ngân hàng NN&PTNT là 25,6 tỷ đồng/381 hộ vay, vốn vay ngân hàng CSXH là 16,6 tỷ đồng/590 hộ vay, vốn vay quỹ tín dụng thống nhất là 8,1 tỷ đồng/168 hộ vay.
1.6. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường
Công tác quản lý đất đai được thực hiện đúng quy định của pháp luật, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; lập hồ sơ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo đúng quy định, đến nay đã cấp được 99 % giấy chứng nhận QSDĐ ở lần đầu, 100% giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau đổi điền dồn thửa
2. Chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của xã
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thạch Lập luôn đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các ngành; Huy động vốn đóng góp của nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện trong 5 năm qua đã xây dựng được 24,5 km đường bê tông xi măng; 5,5 km đường nhựa 6,5 km đường cấp phối, xây mới 01 bếp nấu đa năng trường mầm non; 02 cầu tràn và 03 ao hồ; Năm 2015 xã đạt 9/19 tiêu chí và chưa có thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đến tháng 12 năm 2019 xã đạt 15/19 tiêu chí và 5/8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Các phong trào về phát triển kinh tế của Huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả, các thôn đã chỉnh trang khuôn viên được 8/8 thôn, 04 khuôn viên nhà trường, trạm y tế; Xây dựng được 01 cổng làng và 09 cổng chào và 7,5 km đường điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng được 01 trang trại và 10 gia trại.
Tổng vốn huy động trong giai đoạn 2016-2020 trên 90,1 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp và xây dựng chỉnh tranh khuôn viên hộ gia đinh là 80,1 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ, vốn doanh nghiệp 10 tỷ đồng.
3. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên
3.1. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
Phong trào toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư luôn thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 70 - 75%; Đến năm 2020 có 8 thôn và 4 cơ quan được công nhận thôn, cơ quan văn hóa, có 08 đội bóng chuyền nam, nữ, 02 đội bóng chuyền hơi và 01 câu lạc bộ cầu lông.
Tỷ lệ người dân được tiếp cận với các dịch vụ internet, dịch vụ truyền hình ngày càng tăng lên, có 100% người dân được xem truyền hình, nghe đài truyền thanh xã, có 1.972 thuê bao điện thoại đăng ký truy cập được internet, toàn xã có 208 thuê bao internet cáp quang cố định và thuê bao truyền hình để người dân cập nhật các tiến bộ khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào các lĩnh vực đời sống.
3.2. Giáo dục - đào tạo
Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, thực hiện đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm xây dựng, chỉnh trang cơ sở trường lớp học, Xây dựng Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xây dựng trường Mầm non đạt cận chuẩn quốc gia vào năm 2020; Tỷ lệ học sinh giỏi của 03 trường qua từng năm được nâng lên, số lượng con em của xã thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hằng năm tăng cao. Năm 2016-2020 có 03 học sinh giỏi cấp tỉnh, 145 em giỏi cấp huyện, 536 em giỏi cấp trường, có 21 em thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng. và 30 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 giáo viên giỏi cấp tỉnh; Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, hàng năm được xếp loại tốt, hoạt động khuyến học khuyến tài - Xây dựng xã hội học tập ngày càng được quan tâm và đạt được kết quả khá.
3.3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm và có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho khám chữa bệnh tại trạm y tế luôn được đảm bảo, đội ngũ y tá thôn tiếp tục phát huy hiệu quả, trình độ y bác sỹ tiếp tục được nâng lên; Giữ vững xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong nhiệm kỳ đạt 96,2% vượt 11,2% so với nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 16,3% năm 2016 đến năm 2020 giảm xuống còn 14%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 0,9%;
3.4. Lao động, việc làm và an sinh xã hội
Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động hằng năm luôn được quan tâm tổ chức thực hiện, giai đoạn 2016-2020 đã giới thiệu giải quyết việc làm cho 640 lao động, vượt mục tiêu nghị quyết đại hôi (130 lao động), trong đó có 45 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, bình quân 9 lao động/năm, vượt mục tiêu Đại hội (3 lao động/năm); Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động chiếm 59% trong tổng số lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 41,3%.
Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,04% (năm 2015) xuống còn 4,55% năm 2020 (giảm 21,49% tương đương 198 hộ) vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội (65%).
3.5. Hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất
Thường xuyên quan tâm, thực hiện nhiệm vụ về chuyển giao KHKT trong sản xuất, chăn nuôi và ngành nghề nông thôn cho nhân dân, trong nhiệm kỳ đã mở được 21 lớp tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi với 2.568 lượt người tham gia.
4. Về quốc phòng - An ninh
4.1. Quốc phòng
Trong 5 năm qua đã tổ chức huấn luyện cho đối tượng dân quân được 15 đợt, cho 1.775 đồng chí dân quân năm thứ nhất, năm thứ hai và dân quân tại chổ, kết quả 100 đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá và giỏi, tiễn đưa 33 thanh niên lên đường nhập ngũ, và đón nhận 26 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, ký giấy xác nhận giới thiệu học nghề cho 21 chiến sỹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
4.2. An ninh
Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để sảy ra bị động, bất ngờ, không có điểm nóng; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được tăng cường, các loại tệ nạn xã hội được ngăn chặn đẩy lùi kịp thời; phong trào toàn toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên được thực hiện đạt hiệu quả, tai nạn giao thông được kiềm chế, tiếp tục thực hiện tốt Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
4.3 Công tác tư pháp, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong nhiệm kỳ, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, cán bộ tiếp dân đã tiếp 165 lượt công dân và tiếp nhận 26 đơn thư của công dân, các đơn thư được giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân, giai đoạn 2016-2020 được 8 lớp cho 310 lượt người tham gia. Hoạt động của các tổ hòa giải ở các thôn đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Trong nhiệm kỳ xã đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


 

 

công khai TTHC