Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911
BTV Hội Phụ nữ xã Thông báo chính thức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

BTV Hội Phụ nữ xã Thông báo chính thức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

BTV Hội Phụ nữ xã Thông báo chính thức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

BTV Hội Phụ nữ xã Thông báo chính thức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

BTV Hội Phụ nữ xã Thông báo chính thức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Trạm Y tế xã Thạch Lập thông báo tiêm chủng thường xuyên

Trạm Y tế xã Thạch Lập thông báo tiêm chủng thường xuyên

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

Tuyên tuyền Nghị định số 107/2021/NĐ - CP của Chính phủ

Tuyên tuyền Nghị định số 107/2021/NĐ - CP của Chính phủ đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Đăng lúc 4 tháng trước · 0 lượt xem

TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 306 lượt xem

Hôn nhân và gia đình

Kế hoạch giảm thiểu tảo hôn cận huyến thống năm 2018

Đăng lúc 5 năm trước · 500 lượt xem

LUẬT Thi hành án hình sự

Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Đăng lúc 6 năm trước · 279 lượt xem

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 6 năm trước · 297 lượt xem
12

công khai TTHC