Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911

xã Thạch Lập diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 23/08/2023 10:00:00

xã Thạch Lập diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

 Ngày 23 tháng 8 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Thạch Lập tổ chức Khai mạc diễn tập chiến đấu của xã Thạch Lập Trong khu vực phòng thủ năm 2023.
Đồng chi Triệu Kim Bình.jpg

Cuộc diễn tập được chi làm 3 dại đoạn:

Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sắn sàng chiến đấu (SSCĐ); Chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng;

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ;

Về dự Khai mạc và chị đạo diễn tập có đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập;

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ;

Xã Thạch Lập được Ban chỉ đạo diễn tập huyện chọn là đơn vị làm điểm.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập đã chỉ đạo. Diễn tập chiến đấu phòng thù cấp xã là hình thức huyến luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở cấp xã vận hành theo cơ chế của cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành. Ban chỉ huy quân sự phối hợp với công an, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, tham mưu tổ chức thực hiện nhằm giữ gìn an ninh chính trị an trật tự an toàn  xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, chủ động ngăn người các tình huống ngay từ cơ sở. Tạo thế và lực giữ vực cho địa bàn cấp xã khu vực phòng thủ khi có chiến trách sảy ra.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, khả năng làm tham mưu của lực lượng vũ trang, các ban, ngành đoàn thể trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ. Thực hiện theo khung tập của Tổ đạo diện trong khung tập.

Đồng chí Trí.jpg

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập;
Thanh viên Ban chỉ đạo.jpg 

Các Thành Viên Ban chỉ đạo.jpgBan chỉ đạo diện tập dự.jpgCác xã Tham quan.jpg

Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo; Tổ đạo diện; các xã diễn tập năm 2023 về tham quan khung diễn tập của xã Thạch Lập;

 Sau 1 ngày diễn tập tại buổi bế mạc và rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu của xã Thạch Lập Trong khu vực phòng thủ năm 2023, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập đã chỉ đạo đã  ra những thiết sot trong khung diễn tập và chỉ đạo xã hoàn chỉnh các văn kiện gửi về Ban chỉ đạo theo quy định.

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập đã chỉ đạo.jpg
          Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập

          Tiếp thu các ý kiến đống góp của Ban chỉ đạo đồng chí Phạm Hữa Tài, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã; Thống nhất về nội dung, thời gian, tổ chức, phương pháp diễn tập. Thông qua diễn tập tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm quá trình vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Xã hoàn hiện các văn kiện diễn tập báo cáo Ban chỉ đạo theo quy định.
Đồng chí Phạm Hữu Tài Bí Thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã.jpg
Đồng chí Phạm Hữu - Tài Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã Thạch Lập

 

Nguồn tin: Lê Nga

xã Thạch Lập diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Đăng lúc: 23/08/2023 10:00:00 (GMT+7)

xã Thạch Lập diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

 Ngày 23 tháng 8 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Thạch Lập tổ chức Khai mạc diễn tập chiến đấu của xã Thạch Lập Trong khu vực phòng thủ năm 2023.
Đồng chi Triệu Kim Bình.jpg

Cuộc diễn tập được chi làm 3 dại đoạn:

Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sắn sàng chiến đấu (SSCĐ); Chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng;

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ;

Về dự Khai mạc và chị đạo diễn tập có đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập;

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ;

Xã Thạch Lập được Ban chỉ đạo diễn tập huyện chọn là đơn vị làm điểm.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập đã chỉ đạo. Diễn tập chiến đấu phòng thù cấp xã là hình thức huyến luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở cấp xã vận hành theo cơ chế của cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành. Ban chỉ huy quân sự phối hợp với công an, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, tham mưu tổ chức thực hiện nhằm giữ gìn an ninh chính trị an trật tự an toàn  xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, chủ động ngăn người các tình huống ngay từ cơ sở. Tạo thế và lực giữ vực cho địa bàn cấp xã khu vực phòng thủ khi có chiến trách sảy ra.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, khả năng làm tham mưu của lực lượng vũ trang, các ban, ngành đoàn thể trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ. Thực hiện theo khung tập của Tổ đạo diện trong khung tập.

Đồng chí Trí.jpg

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập;
Thanh viên Ban chỉ đạo.jpg 

Các Thành Viên Ban chỉ đạo.jpgBan chỉ đạo diện tập dự.jpgCác xã Tham quan.jpg

Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo; Tổ đạo diện; các xã diễn tập năm 2023 về tham quan khung diễn tập của xã Thạch Lập;

 Sau 1 ngày diễn tập tại buổi bế mạc và rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu của xã Thạch Lập Trong khu vực phòng thủ năm 2023, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập đã chỉ đạo đã  ra những thiết sot trong khung diễn tập và chỉ đạo xã hoàn chỉnh các văn kiện gửi về Ban chỉ đạo theo quy định.

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập đã chỉ đạo.jpg
          Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Trí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng ban tổ chức diễn tập

          Tiếp thu các ý kiến đống góp của Ban chỉ đạo đồng chí Phạm Hữa Tài, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã; Thống nhất về nội dung, thời gian, tổ chức, phương pháp diễn tập. Thông qua diễn tập tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm quá trình vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Xã hoàn hiện các văn kiện diễn tập báo cáo Ban chỉ đạo theo quy định.
Đồng chí Phạm Hữu Tài Bí Thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã.jpg
Đồng chí Phạm Hữu - Tài Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã Thạch Lập

 

Nguồn tin: Lê Nga

công khai TTHC